Pliki do pobrania

Dokumenty

DOKUMENTY

Pliki do pobrania

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług
telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych na rzecz
Abonentów przez Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o. o.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej

Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania, udostępniania faktur VAT elektronicznych oraz przesyłania faktur elektronicznych Abonentom przez Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o.

Cennik usługi dostępu do sieci Internet

Cennik usług telekomunikacyjnych Telbial Sp z o.o.

Cennik usługi IPTV

Cennik usług telekomunikacyjnych Telbial Sp z o.o.

Cennik usług hurtowych

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej / Usługa Kolokacji / BSA / Usługa dostępu do ciemnych włókien / LLU